โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ | ป้องกันไว้ ดีกว่ารักษาในตอนที่สาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

 

เพราะ “หัวใจ” มีความสำคัญต่อระบบร่างกายทั้งหมดทั้งมวล โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจจึงเป็นสิ่งที่เหล่าคนรักสุขภาพ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจควรศึกษาเอาไว้ และให้ความสำคัญกับการตรวจนี้ เนื่องจากโรคเกี่ยวกับหัวใจนั้น เมื่อเป็นแล้ว ค่อนข้างส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก การป้องกันด้วยการตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จึงสามารถช่วยบรรเทาความร้ายแรงลงไปได้

 

หัวใจนั้นสำคัญไฉน?

หัวใจเป็นอวัยวะที่เมื่อหยุดทำงานเมื่อใด ก็หมายถึงการเสียชีวิต นั่นก็เพราะอวัยวะนี้มีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และสูบฉีดเลือดเสียกลับไปฟอกยังปอด ดังนั้น หากหัวใจทำงานผิดปกติ ก็ย่อมส่งผลต่อความแข็งแรงของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะไขมันในเลือดสูง ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น

 

เช็กอะไรในโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ?

การตรวจหาความเสี่ยงและเช็กความผิดปกติต่างๆ ของหัวใจเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นสิ่งที่ดี เพราะหากพบบางอย่างไม่ชอบมาพากล จะได้หาทางป้องกันหรือแนวทางรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนอาการจะรุนแรงขึ้น สิ่งที่จะได้ตรวจในโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ มีดังนี้

  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทั้งในเวลาปกติ และขณะที่ออกกำลังกาย
  • ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจการทำงานของหัวใจ
  • ตรวจความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด
  • ตรวจหาความเสี่ยงด้านพันธุกรรมในการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ

 

การตรวจเหล่านี้เป็นโปรแกรมแบบพื้นฐาน โดยคนไข้สามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการรู้ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ การตรวจคุณภาพของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง การตรวจหาสารโฮโมซีสเตอีน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพาต เป็นต้น

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเป็นการป้องกันโรคร้ายที่ควรให้ความสำคัญเอาไว้ ดีกว่ามารักษาในตอนที่สายไปแล้ว หากใครที่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงดังที่กล่าวไปข้างต้น หรือสูบบุหรี่บ่อย อย่าเพิ่งคิดว่าตนเองแข็งแรงดี เพราะความผิดปกติบางอย่างก็ไม่อาจปรากฏเลยจนกว่าเราจะไปตรวจ