Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Serviceดาวโหลดคู่มือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายบุคคล


Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 24
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1239
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 3295
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 1263
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2389416
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1643

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 6 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.15 ดำเนินการส่งหลักฐานขอเบิก/ขอยืมเงินงบประมาณ
Not too shy to talk
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/6 8:47
จาก ict
กลุ่ม:
Webmasters
หัวข้อ: 34
Level : 4; EXP : 59
HP : 0 / 89
MP : 11 / 959
ไม่ได้ใช้งาน
แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.15 ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รีบดำเนินการส่งหลักฐานขอเบิก/ขอยืมเงินงบประมาณประจำปี 2555 ให้ สพม.15 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตามมติ ครม. ลงวันที่ 10 กรกฎาม 2555

เขียนข่าวเมื่อ: 2012/8/1 16:45
ส่งข่าวไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์

หัวข้อข่าว ผู้เขียนข่าว ๊Updateล่าสุดเมื่อ
     แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.15 ดำเนินการส่งหลักฐานขอเบิก/ขอยืมเงินงบประมาณ นายกฤษฎา ขวัญนาคม 2012/8/1 16:45


 


คุณ สามารถ อ่านข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ เขียนข่าวใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข่าวของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบข่าวของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในข่าวได้
คุณ ไม่สามารถ เขียนข่าวโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]