Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 1034
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1438
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 9430
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 26574
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2022009
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1681

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 15 คนกำลังใช้งาน (มี 13 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 15

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
เริ่มการใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม เลือกข่าวและข่าวประกาศจากกลุ่มที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 20/12/2014 19:11
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 20/12/2014 19:11:35
ข่าวทั้งหมด: 2698 | ข่าวทั้งหมด: 2709


ข่าวประกาศจากสพม.15

http://www.mathayom15.org

  ข่าวประกาศจากกลุ่ม ข่าว หัวข้อ Update ล่าสุด
0 0

251 251 12/17 10:59:25

admin3
บริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: admin
314 314 12/17 15:55:30

นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี
นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบ: admin
102 102 เมื่อวานนี้ 13:16:40

นายสมพงค์ บำรุง
595 597 เมื่อวานนี้ 9:59:16

นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
322 322 เมื่อวานนี้ 16:30:28

นางจริยา อารง
432 432 12/3 16:27:58

นางสาวบุญเรือง ดีพาส
งาน ICT
ผู้ตรวจสอบ: admin
24 24 6/2 12:06:06

admin3
0 0


= ข่าวใหม่
= ไม่มีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงมีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงไม่มีข่าวใหม่

Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 13 คนกำลังใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
13 บุคคลทั่วไปใช้งาน