Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Serviceดาวโหลดคู่มือตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายบุคคล


Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 238
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1186
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 4690
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 31970
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 2352924
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1656

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 16 คนกำลังใช้งาน (มี 5 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 2
บุคคลทั่วไป: 14

school09, school46, มีต่อ...

New Members

suthee 18/5/2015
passakorn 15/5/2015
spm1581 29/4/2015
spm1578 23/2/2015
spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
เริ่มการใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม เลือกข่าวและข่าวประกาศจากกลุ่มที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 30/7/2015 8:59
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 30/7/2015 8:59:35
ข่าวทั้งหมด: 3207 | ข่าวทั้งหมด: 3218


ข่าวประกาศจากสพม.15

http://www.mathayom15.org

  ข่าวประกาศจากกลุ่ม ข่าว หัวข้อ Update ล่าสุด
0 0

289 289 เมื่อวานนี้ 14:35:07

นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
บริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: admin
351 351 7/28 14:04:29

นางสาวรัชนก คงทน
นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบ: admin
115 115 6/2 16:43:45

นางสาวอามีเนาะ แยนา
698 700 เมื่อวานนี้ 13:58:06

นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
379 379 7/22 16:00:06

นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์
488 488 เมื่อวานนี้ 14:43:25

จารุณี สาเฮะอามะ
งาน ICT
ผู้ตรวจสอบ: admin
24 24 2014/6/2 12:06

angsuthorn
0 0


= ข่าวใหม่
= ไม่มีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงมีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงไม่มีข่าวใหม่

Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 3 คนกำลังใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
3 บุคคลทั่วไปใช้งาน