Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-ServiceUntitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 139
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1578
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6632
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 26357
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1651655
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1726

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 5 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...

New Members

spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
1-are-online-payday- 6/9/2013
เริ่มการใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม เลือกข่าวและข่าวประกาศจากกลุ่มที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 18/4/2014 4:26
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 18/4/2014 4:26:57
ข่าวทั้งหมด: 2174 | ข่าวทั้งหมด: 2185


ข่าวประกาศจากสพม.15

http://www.mathayom15.org

  ข่าวประกาศจากกลุ่ม ข่าว หัวข้อ Update ล่าสุด
0 0

217 217 4/2 9:58:54

นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
บริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: admin
286 286 4/16 18:38:58

นางกัญยา ไชยมงคล
นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบ: admin
87 87 4/10 16:01:50

นางสาวอามีเนาะ แยนา
486 488 4/9 14:44:31

นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
260 260 4/8 14:45:32

นายณัฐนันท์ บำรุงตา
366 366 เมื่อวานนี้ 14:06:56

ฟัรวีน มาหะ
งาน ICT
ผู้ตรวจสอบ: admin
22 22 2012/9/14 14:01

admin
0 0


= ข่าวใหม่
= ไม่มีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงมีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงไม่มีข่าวใหม่

Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 5 คนกำลังใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
5 บุคคลทั่วไปใช้งาน