Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 292
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1111
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 6807
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 27474
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1945156
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1696

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 13 คนกำลังใช้งาน (มี 12 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 13

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013
เริ่มการใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม เลือกข่าวและข่าวประกาศจากกลุ่มที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 25/10/2014 9:43
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 25/10/2014 9:43:08
ข่าวทั้งหมด: 2620 | ข่าวทั้งหมด: 2631


ข่าวประกาศจากสพม.15

http://www.mathayom15.org

  ข่าวประกาศจากกลุ่ม ข่าว หัวข้อ Update ล่าสุด
0 0

244 244 9/2 14:50:34

นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
บริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: admin
304 304 10/8 13:16:08

นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี
นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบ: admin
97 97 10/16 12:08:34

นางสาวอามีเนาะ แยนา
577 579 เมื่อวานนี้ 10:54:08

นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
312 312 เมื่อวานนี้ 10:32:48

นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
425 425 เมื่อวานนี้ 16:41:59

นางพรทิพา เจตมหันต์
งาน ICT
ผู้ตรวจสอบ: admin
24 24 6/2 12:06:06

admin3
0 0


= ข่าวใหม่
= ไม่มีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงมีข่าวใหม่
= ข่าวประกาศจากกลุ่มมาแรงไม่มีข่าวใหม่

Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 11 คนกำลังใช้งานข่าวประกาศจากกลุ่ม
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
11 บุคคลทั่วไปใช้งาน