การประเมินด้านที่ 2 (ต้านคุณภาพการปฏิบัติงาน)

ผู้ที่จะประเมินด้านที่ 2 (ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน)  ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ ให้จัดส่งเอกสารร่องรอยได้ที่โรงเรียนนราสิกขาลัยในวันที่  8  เมษายน 2554  ณ  เวลา  08.30  น. เท่านั้น


sornor - [แก้ไข]
level : Admin
07/04/2011 - 11:12

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (ข่าวประกาศ สพม.15)
  • ล็อคการใช้งาน