Attach File (.xls)

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม (เฉพาะชั้น ม.3และม.6)

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม (เฉพาะชั้น ม.3และม.6)  เพื่อรองรับการสอบ I-NET ในปีการศึกษา  2554  

รายชื่อโรงเรียน 23 โรง  ดังนี้

1. เฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ์ 2. บาเจาะ3. ร่มเกล้า 4. ศรีวารินทร์ 5. เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 6. เวียงสุวรรณวิทยาคม 7. สวนพระยาวิทยา 8. ตันหยงมัส 9. บูกิตประชาอุปถัมภ์ 10. ปทุมคงคาอนุสรณ์ 11. ยาบีบรรณวิทย์ 12. ศิริราษฎร์สามัคคี 13. สะนอพิทยาคม 14. ประตูโพธิ์วิทยา 15. สายบุรี "แจ้งประชาคาร" 16. ไม้แก่นกิตติวิทย์ 17. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 18. ทุ่งยางแดงพิทยาคม 19. รามันห์ศิริวิทย์ 20. ยะหาศิรยานุกูล 21. บันนังสตา วิทยา 22. กาบังพิทยาคม 23. จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ

ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลตามอีเมล์   chariyaarong@hotmail.com   ภายในวันเสาร์ที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๔  เพื่อส่งให้ สพก.จชต. นำส่ง ให้ สทศ. ต่อไป
สามารสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศน.จริยา  086-4880428


sornor - [แก้ไข]
level : Admin
01/07/2011 - 16:44
แก้ไขล่าสุด
01-07-2011 16:48

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (ข่าวประกาศ สพม.15)
  • ล็อคการใช้งาน